Muziek en muziektherapie voor mensen die leven met dementie.

Het geeft henzelf, hun familieleden en verzorgers

ontspanning en rust.

Mensen die met vergevorderde dementie leven,

hebben weinig contact met hun medemens.

Muziek maakt het mogelijk om iemand met dementie

eventjes uit zijn isolement te halen.

Er ontstaat dan een moment van echt in verbinding zijn met de ander.

 

Bent U op zoek bent naar muzikale contactmomenten

voor iemand met dementie

neem dan gerust contact op.

In een uitgebreid voorgesprek wordt gekeken 

op welke manier ik aan kan sluiten

op Uw wensen.

 

Kijkt U ook eens bij Muziek op kamers

onder het kopje Muziekles.