Opstekertjes:

 

Hier is allerlei extra informatie te vinden

om mensen met dementie extra te ondersteunen.

Ook staan hier de links naar andere websites

m.b.t. dementie.