Welkom op de website van Spelenderwijsch !

Sinds 2004 ben ik werkzaam onder de naam

S                E 

  P 

Spelenderwijsch is mijn toko met daarbinnen samenwerkingsverbanden met anderen

Beweging

Openheid

Je zelf durven laten zien

Je mag er zijn zoals je bent

 

 

waarin wil ik me onderscheiden met anderen

Door de jaren heen ben ik mij specifiek gaan richten op 

de kwetsbare mensch

 

 Betrokkenheid

Creativiteit

Je eigen wijs spelen

Je eigen toon vinden

Spel element

Spelenderwijsch staat voor.

Bijdrage leveren om mensen datgene te laten doen waar zij plezier in hebben

Meebewegen Niet honderd keer hetzelfde doen.

Aansluiten bij dat wat zich voordoet

Afstemmen

Een stukje met elkaar samen op reizen

Wat kan ik daarin bieden

 Zet je masker af

wijsch met sch is oud nederlands

zo schreef je vroeger wijs....activeren door reminiscentie

Steeds mieuwe programma's

Persoonlijk is

Ik wil datgene doen waar ik echt plezier in heb

Mijn aandacht gaat uit naar de kwetsbare mens 

Omdat ik deze mensen een moment van vreugde bijheid geluk wil schenken.

Muziekles met een plus

Aandacht voor het individu

Aantal steekwoorden

 

 

Mijn naam is Angela de Rooij.

Sinds 2004 ben ik full-time muziekdocent en theatermaker.

In 2004 werkte ik in het Land van Ooit

als Dame in de Notedop

bij het muziekensemble Baroccoco.

Daarvoor was ik 20 jaar werkzaam in het speciale basisonderwijs

als groepleerkracht.

Sinds 2004 speel ik o.a. samen met Hans Holtslag

mantelzorgvoorstellingen en

voorstellingen rondom dementie.

 

 

 

Mijn naam is Hans Holtslag.

Ik ben trainer, clown en werkte als acteur in het Land van Ooit.

Als trainer en acteur heb ik veel ervaring in de gezondheidszorg.

Zowel bij het trainen als het acteren gaat het om het contact met de ander.

Tijdens onze voorstellingen spelen we in

op hetgeen er in de zaal gebeurt.

Hierdoor blijft de inhoud van onze voorstellingen

steeds verrassend.

 

Een passende spreuk vinden wij:

"Alles wat je uitzendt keert naar je terug".